RP 124/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden

Stadfäst

09.12.1999

Ikraftträdande

01.02.2000

Författningssamlingen
1162/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Posio

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

22.10.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
27.10.1999 Avslutats PR 81/1999
Beslut

Ärendet remitterades till arbetspolitiska utskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Utskottsbehandling

Arbetspolitiska utskottet

Betänkande

Arbetspolitiska utskottets betänkande
ApUB 4/1999 rd
Klart

12.11.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

17.11.1999

Plenarprotokoll
PR 91/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 18.11.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.11.1999 Avslutats PR 93/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.11.1999 Avslutats PR 94/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

11

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
23.11.1999 Avslutats PR 95/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

23.11.1999

Referenser till EU-dokument

​​​​