RP 124/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av mervärdesskattelagen

Stadfäst

29.10.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
935/2004
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

Stadfäst

29.10.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
936/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av mervärdesskattelagen

2. Lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Anttila

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.06.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.06.2004 Avslutats PR 80/2004
Beslut

Ärendet remitterades till finansutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

21

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 17/2004 rd
Klart

28.09.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

01.10.2004

Plenarprotokoll
PR 100/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 05.10.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
05.10.2004 Avslutats PR 101/2004
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.10.2004 Avslutats PR 104/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

13.10.2004

Referenser till EU-dokument