Riksdagsärenden RP 124/2013

RP 124/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Energimyndigheten

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om Energimyndigheten

Stadfäst

13.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
870/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om Energimyndigheten

Lämnats till riksdagen

Datum

16.09.2013

Ministerium

Arbets- och näringsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Snellman

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.2013

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.09.2013 Avförts PR 83/2013 22
19.09.2013 Avförts PR 85/2013 24
20.09.2013 Avförts PR 86/2013 22
24.09.2013 Avslutats PR 87/2013 22
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Debattreferens

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 29/2013 rd
Klart

21.11.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget enligt propositionen men 1 § med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

22.11.2013

Plenarprotokoll
PR 118/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
26.11.2013 Avslutats PR 119/2013 22
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
29.11.2013 Avslutats PR 122/2013 4
Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

04.12.2013