RP 126/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av personalfondslagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av personalfondslagen

Stadfäst

09.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1145/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av personalfondslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Arbetsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Kantanen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

22.10.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
27.10.1999 Avslutats PR 81/1999
Beslut

Ärendet remitterades till arbetspolitiska utskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Utskottsbehandling

Arbetspolitiska utskottet

Betänkande

Arbetspolitiska utskottets betänkande
ApUB 6/1999 rd
Klart

17.11.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

18.11.1999

Plenarprotokoll
PR 93/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 19.11.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.11.1999 Avslutats PR 94/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
23.11.1999 Avslutats PR 95/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

13

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
26.11.1999 Avslutats PR 99/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

26.11.1999

Ämnesord

​​​​