Riksdagsärenden RP 126/2013

RP 126/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om temporär ändring av lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering

Stadfäst

30.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1198/2013
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om temporär ändring av lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering

Lämnats till riksdagen

Datum

16.09.2013

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Katajamäki

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.2013

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.09.2013 Avförts PR 83/2013 24
19.09.2013 Avförts PR 85/2013 26
20.09.2013 Avförts PR 86/2013 24
24.09.2013 Avslutats PR 87/2013 24
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Debattreferens

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Betänkande

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande
AjUB 7/2013 rd
Klart

11.10.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

15.10.2013

Plenarprotokoll
PR 99/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.10.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
16.10.2013 Avslutats PR 100/2013 5
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
22.10.2013 Avslutats PR 103/2013 18
Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

25.10.2013