RP 127/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av 1 kap. vattenlagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 1 kap. vattenlagen

Stadfäst

26.11.1999

Ikraftträdande

01.12.1999

Författningssamlingen
1063/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 1 kap. vattenlagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Miljöministeriet

Föredragande

Miljörådet Kekkonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

22.10.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
27.10.1999 Avslutats PR 81/1999
Beslut

Ärendet remitterades till miljöutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

11

Utskottsbehandling

Miljöutskottet

Betänkande

Miljöutskottets betänkande
MiUB 2/1999 rd
Klart

29.10.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

09.11.1999

Plenarprotokoll
PR 86/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 11.11.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.11.1999 Avslutats PR 88/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.11.1999 Avslutats PR 89/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.11.1999 Avslutats PR 90/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

16.11.1999

Referenser till EU-dokument

​​​​