RP 127/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av elmarknadslagen och marknadsdomstolslagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av elmarknadslagen

Stadfäst

21.12.2004

Ikraftträdande

27.12.2004

Författningssamlingen
1172/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av marknadsdomstolslagen

Stadfäst

21.12.2004

Ikraftträdande

27.12.2004

Författningssamlingen
1173/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av elmarknadslagen

2. Lag om ändring av marknadsdomstolslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Handels- och industriministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Rajala

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

30.06.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.09.2004 Avslutats PR 84/2004
Beslut

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Samtidig debatt
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 27/2004 rd
Klart

02.12.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att det andra lagförslaget godkänns utan ändringar, att det första lagförslaget godkänns med ändringar och att ett uttalande godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

03.12.2004

Plenarprotokoll
PR 132/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 07.12.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.2004 Avbrutits PR 134/2004
08.12.2004 Avslutats PR 135/2004 3-5
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.12.2004 Avslutats PR 138/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

17

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men lagförslag 1 bara om utskottets konstitutionella anmärkning mot 28 § 2 mom. beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

17.12.2004

​​​​