Riksdagsärenden RP 127/2013

RP 127/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ordnande av utredningar av sexualbrott mot barn

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om ordnande av utredningar av sexualbrott mot barn

Stadfäst

08.11.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
793/2013
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om ordnande av utredningar av sexualbrott mot barn

Lämnats till riksdagen

Datum

16.09.2013

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Koskela

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.2013

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.09.2013 Avförts PR 83/2013 25
19.09.2013 Avförts PR 85/2013 27
20.09.2013 Avförts PR 86/2013 25
24.09.2013 Avslutats PR 87/2013 25
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Debattreferens

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 12/2013 rd
Klart

09.10.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.10.2013

Plenarprotokoll
PR 97/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.10.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.10.2013 Avbrutits PR 98/2013 3
15.10.2013 Avslutats PR 99/2013 7
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
18.10.2013 Avförts PR 102/2013 2
22.10.2013 Avslutats PR 103/2013 16
Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

25.10.2013