RP 128/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § lagen om bostadssparpremier

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 7 § lagen om bostadssparpremier

Stadfäst

23.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1300/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 7 § lagen om bostadssparpremier

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Miljöministeriet

Föredragande

Överinspektör Pietiläinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

22.10.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
27.10.1999 Avslutats PR 81/1999
Beslut

Ärendet remitterades till statsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

12

Utskottsbehandling

Statsutskottet

Betänkande

Statsutskottets betänkande
StaUB 28/1999 rd
Klart

01.12.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

02.12.1999

Plenarprotokoll
PR 105/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 4.12.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.12.1999 Avslutats PR 108/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.12.1999 Avslutats PR 109/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.12.1999 Avförts PR 123/1999
10.12.1999 Avslutats PR 125/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

10.12.1999

​​​​