RP 129/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om privilegier och immuniteter för Internationella brottmålsdomstolen samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om privilegier och immuniteter för Internationella brottmålsdomstolen

Stadfäst

26.11.2004

Ikraftträdande

04.05.2005

Författningssamlingen
1012/2004
Fördragsserien
37/2005
Beslut

Godkänts

Genomförande av internationella avtal

1. Avtal om privilegier och immuniteter för Internationella brottmålsdomstolen

Förordningen träder i kraft

04.05.2005

Författningssamlingen
264/2005
Fördragsserien
38/2005
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

Enda och 2:a behanldingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om privilegier och immuniteter för Internationella brottmålsdomstolen

Internationella avtal i propositionen

1. Avtal om privilegier och immuniteter för Internationella brottmålsdomstolen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Utrikesministeriet

Föredragande

Biträdande avdelningschef Harvola

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

07.09.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.09.2004 Avslutats PR 85/2004
Beslut

Ärendet remitterades till utrikesutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Utrikesutskottet

Betänkande

Utrikesutskottets betänkande
UtUB 13/2004 rd
Klart

26.10.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att riksdagen godkänner det i New York den 9 september 2002 ingångna avtalet om privilegier och immuniteter för Internationella brottmålsdomstolen, och att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

27.10.2004

Plenarprotokoll
PR 114/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 28.10.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
28.10.2004 Avslutats PR 115/2004
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Enda och andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.11.2004 Avslutats PR 118/2004
Beslut

Riksdagen godkände avtalet och lagförslaget från första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

15.11.2004