RP 129/2005 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om finansiering av sjukförsäkringen RP 68/2005 rd

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1113/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 14 § i lagen om företagshälsovård

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1117/2005
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

2. Lag om ändring av lagen om företagshälsovård

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Maisonlahti

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

16.09.2005

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
20.09.2005 Avförts PR 91/2005
21.09.2005 Avförts PR 92/2005
22.09.2005 Avslutats PR 93/2005
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och finansutskottet skall lämna utlåtande till.

Debattreferens
???istuntopoytakirjan_sivu???

14

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 22/2005 rd
Klart

10.11.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 6 i proposition RP 68/2005 rd och lagförslag 2 i proposition RP 129/2005 rd godkänns utan ändringar, att lagförslagen 3 och 4 i proposition RP 68/2005 rd förkastas, att lagförslag 1 i proposition RP 68/2005 rd och lagförslag 1 i proposition RP 129/2005 rd godkänns med ändringar och sammanslagna till ett enda lagförslag 1 och att lagförslag 2 och 5 i proposition RP 68/2005 rd godkänns med ändringar, att nya lagförslag 7 och 8 godkänns och att ett uttalande godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 36/2005 rd
Klart

20.10.2005

Finansutskottets utlåtande
FiUU 22/2005 rd
Klart

04.10.2005

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

11.11.2005

Plenarprotokoll
PR 118/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 15.11.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.11.2005 Avbrutits PR 119/2005
16.11.2005 Avslutats PR 120/2005 1
Beslut

Lagförslag 1 som grundade sig på propositionerna 68/2005 och 129/2005 samt lagförslagen 2, 5 och 6 i proposition 68/2005, lagförslag 2 i proposition 129/2005 och utskottets nya lagförslag 7 och 8 godkändes och lagförslagen 3 och 4 i proposition 68/2005 förkastades i enlighet med utskottes förslag.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
23.11.2005 Avslutats PR 124/2005
???istuntopoytakirjan_sivu???

20

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen från första behandlingen och höll fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen 3 och 4 i proposition 68/2005 förkastas.

Kombinerad behandling

RP 68/2005 rd

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning, men lagförslag 2 i proposition RP 68/2005 rd bara om utskottets konstitutionella anmärkning mot 13 § 4 mom. beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

12.12.2005

​​​​