Riksdagsärenden RP 129/2013

RP 129/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Stadfäst

13.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
975/2013
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Lämnats till riksdagen

Datum

16.09.2013

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Holopainen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.2013

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.09.2013 Avförts PR 83/2013 27
19.09.2013 Avförts PR 85/2013 29
20.09.2013 Avförts PR 86/2013 27
24.09.2013 Avslutats PR 87/2013 27
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Debattreferens

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 14/2013 rd
Klart

16.10.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget utan ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

18.10.2013

Plenarprotokoll
PR 102/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.10.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
22.10.2013 Avslutats PR 103/2013 9
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
25.10.2013 Avförts PR 106/2013 3
05.11.2013 Avbrutits PR 107/2013 13
06.11.2013 Avslutats PR 108/2013 1 1
Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

08.11.2013