RP 130/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 § lagen om fritt bildningsarbete

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 16 § lagen om fritt bildningsarbete

Stadfäst

23.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1294/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 16 § lagen om fritt bildningsarbete

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Undervisningsministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Pönkä

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

29.10.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.11.1999 Avslutats PR 86/1999
Beslut

Ärendet remitterades till kulturutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

14

Utskottsbehandling

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 9/1999 rd
Klart

03.12.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

03.12.1999

Plenarprotokoll
PR 107/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 4.12.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.12.1999 Avslutats PR 108/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.12.1999 Avslutats PR 109/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.1999 Avförts PR 110/1999
07.12.1999 Avslutats PR 114/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

18

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

07.12.1999

​​​​