RP 130/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 3 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning

Stadfäst

29.10.2004

Ikraftträdande

01.11.2004

Författningssamlingen
927/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 3 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Colliander

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

07.09.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.09.2004 Avslutats PR 85/2004
Beslut

Ärendet remitterades till finansutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 15/2004 rd
Klart

24.09.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

28.09.2004

Plenarprotokoll
PR 97/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 29.09.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
29.09.2004 Avslutats PR 98/2004
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
06.10.2004 Avslutats PR 102/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

13.10.2004

Referenser till EU-dokument