RP 131/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lönegarantilagen och lagen om lönegaranti för sjömän samt 19 a § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lönegarantilagen

Stadfäst

29.10.2004

Ikraftträdande

15.11.2004

Författningssamlingen
938/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om lönegaranti för sjömän

Stadfäst

29.10.2004

Ikraftträdande

15.11.2004

Författningssamlingen
939/2004
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 19 a § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Stadfäst

29.10.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
940/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lönegarantilagen

2. Lag om ändring av lagen om lönegaranti för sjömän

3. Lag om ändring av 19 a § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Arbetsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Hartikka

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

07.09.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.09.2004 Avslutats PR 85/2004
Beslut

Ärendet remitterades till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Betänkande

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande
AjUB 9/2004 rd
Klart

22.09.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2 och 3 godkänns utan ändringar och att lagförslag 1 godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

28.09.2004

Plenarprotokoll
PR 97/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 29.09.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
29.09.2004 Avslutats PR 98/2004
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
06.10.2004 Avslutats PR 102/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

13.10.2004

​​​​