RP 131/2012 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en marknadsordning för jordbruksprodukter

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om en marknadsordning för jordbruksprodukter

Stadfäst

28.12.2012

Ikraftträdande

01.01.2013

Författningssamlingen
999/2012
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om en marknadsordning för jordbruksprodukter

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Korhonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

12.10.2012

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.10.2012 Avslutats PR 97/2012
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 9/2012 rd
Klart

05.12.2012

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

07.12.2012

Plenarprotokoll
PR 124/2012 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.12.2012.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.12.2012 Avförts PR 125/2012
11.12.2012 Avslutats PR 126/2012
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.12.2012 Avslutats PR 131/2012
???istuntopoytakirjan_sivu???

20

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

20.12.2012

Referenser till EU-dokument

​​​​