RP 132/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om aktiebolaget Finlands Industriinvestering Ab

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om statsbolaget Finlands Industriinvestering Ab

Stadfäst

30.12.1999

Ikraftträdande

05.01.2000

Författningssamlingen
1352/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om statsbolaget Finlands Industriinvestering Ab

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Handels- och industriministeriet

Föredragande

Industrirådet Valtonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

29.10.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.11.1999 Avslutats PR 88/1999
Beslut

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

11

Utskottsbehandling

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 14/1999 rd
Klart

02.12.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns ändrat.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

02.12.1999

Plenarprotokoll
PR 105/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 3.12.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.12.1999 Avslutats PR 107/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.12.1999 Avslutats PR 108/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

17

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.1999 Avförts PR 110/1999
07.12.1999 Avslutats PR 114/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

20

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

07.12.1999

​​​​