RP 132/2011 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (RP 87/2011 rd)

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Stadfäst

16.12.2011

Ikraftträdande

01.01.2012

Författningssamlingen
1332/2011
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Päivänsalo

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

29.11.2011

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
29.11.2011 Avslutats PR 77/2011
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Debattreferens
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 18/2011 rd
Klart

01.12.2011

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 132/2011 rd utan ändringar, förkastar lagförslaget i proposition RP 87/2011.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

01.12.2011

Plenarprotokoll
PR 79/2011 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2011.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
02.12.2011 Avslutats PR 80/2011
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i regeringens proposition 132/2011 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i regeringens proposition 87/2011 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.2011 Avslutats PR 81/2011
???istuntopoytakirjan_sivu???

24

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition 132/2011 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i proposition 87/2011 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Kombinerad behandling

RP 87/2011 rd

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

09.12.2011

​​​​