Riksdagsärenden RP 132/2013

RP 132/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 13 kap. 11 § i sjukförsäkringslagen

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 13 kap. 11 § i sjukförsäkringslagen

Stadfäst

13.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
980/2013
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 13 kap. 11 § i sjukförsäkringslagen

Lämnats till riksdagen

Datum

16.09.2013

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Tiainen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.2013

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.09.2013 Avförts PR 83/2013 30
19.09.2013 Avförts PR 85/2013 32
20.09.2013 Avförts PR 86/2013 30
24.09.2013 Avslutats PR 87/2013 30
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Debattreferens

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 13/2013 rd
Klart

09.10.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.10.2013

Plenarprotokoll
PR 97/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.10.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.10.2013 Avförts PR 98/2013 4
15.10.2013 Avslutats PR 99/2013 8
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
18.10.2013 Avförts PR 102/2013 3
22.10.2013 Avslutats PR 103/2013 17
Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

25.10.2013