RP 133/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av varumärkeslagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av varumärkeslagen

Stadfäst

21.01.2000

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
56/2000
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av varumärkeslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Handels- och industriministeriet

Föredragande

Yngre regeringssekreterare Sunila

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

29.10.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.11.1999 Avslutats PR 86/1999
Beslut

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

17

Utskottsbehandling

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 11/1999 rd
Klart

16.11.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

17.11.1999

Plenarprotokoll
PR 91/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 18.11.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.11.1999 Avslutats PR 93/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.11.1999 Avslutats PR 94/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
23.11.1999 Avslutats PR 95/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

23.11.1999

​​​​