RP 133/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utvidgning av Seitseminen nationalpark

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om utvidgning av Seitseminen nationalpark

Stadfäst

28.01.2005

Ikraftträdande

01.03.2005

Författningssamlingen
53/2005
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om utvidgning av Seitseminen nationalpark

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Miljöministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Karjalainen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

07.09.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.09.2004 Avslutats PR 85/2004
Beslut

Ärendet remitterades till miljöutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Miljöutskottet

Betänkande

Miljöutskottets betänkande
MiUB 24/2004 rd
Klart

08.12.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

08.12.2004

Plenarprotokoll
PR 135/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 09.12.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.12.2004 Avslutats PR 136/2004
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.12.2004 Avbrutits PR 138/2004
14.12.2004 Avslutats PR 139/2004 9
???istuntopoytakirjan_sivu???

26

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

17.12.2004