RP 133/2006 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar

Stadfäst

22.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1232/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Maisonlahti

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

12.09.2006

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.09.2006 Avförts PR 82/2006
13.09.2006 Avförts PR 83/2006
14.09.2006 Avförts PR 84/2006
15.09.2006 Avslutats PR 85/2006
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

Debattreferens
???istuntopoytakirjan_sivu???

22

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 41/2006 rd
Klart

24.11.2006

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget i övrigt godkänns enligt propositionen men 1 § med ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

24.11.2006

Plenarprotokoll
PR 121/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 28.11.2006.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
28.11.2006 Avslutats PR 122/2006
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.12.2006 Avbrutits PR 125/2006
05.12.2006 Avslutats PR 127/2006 9
???istuntopoytakirjan_sivu???

19

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

08.12.2006

​​​​