Riksdagsärenden RP 133/2013

RP 133/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 13 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån samt 7 § i aravabegränsningslagen

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om ändring av 13 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

Stadfäst

13.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
991/2013
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 7 § i aravabegränsningslagen

Stadfäst

13.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
992/2013
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 13 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

2. Lag om ändring av 7 § i aravabegränsningslagen

Lämnats till riksdagen

Datum

16.09.2013

Ministerium

Miljöministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Koponen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.2013

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
17.09.2013 Avförts PR 83/2013 31
19.09.2013 Avförts PR 85/2013 33
20.09.2013 Avförts PR 86/2013 31
24.09.2013 Avslutats PR 87/2013 31
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.

Debattreferens

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Miljöutskottet

Betänkande

Miljöutskottets betänkande
MiUB 5/2013 rd
Klart

17.10.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslagen utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

18.10.2013

Plenarprotokoll
PR 102/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.10.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
22.10.2013 Avslutats PR 103/2013 11
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
25.10.2013 Avförts PR 106/2013 5
05.11.2013 Avslutats PR 107/2013 16
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

07.11.2013