RP 134/2005 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter

Stadfäst

22.12.2005

Ikraftträdande

01.02.2006

Författningssamlingen
1184/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Miljöministeriet

Föredragande

Bostadsrådet Kimari

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

16.09.2005

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
20.09.2005 Avförts PR 91/2005
21.09.2005 Avförts PR 92/2005
22.09.2005 Avslutats PR 93/2005
Beslut

Ärendet remitterades till miljöutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debattreferens
???istuntopoytakirjan_sivu???

19

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Miljöutskottet

Betänkande

Miljöutskottets betänkande
MiUB 14/2005 rd
Klart

15.11.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar, men 6, 9, 11 och 13 § med ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

16.11.2005

Plenarprotokoll
PR 120/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 17.11.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.11.2005 Avbrutits PR 121/2005
18.11.2005 Avslutats PR 122/2005 11
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
23.11.2005 Avslutats PR 124/2005
???istuntopoytakirjan_sivu???

23

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning om grundlagsutskottets konstitutionella anmärkningar till 13 § beaktas på behörigt sätt.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

25.11.2005