RP 135/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om arbetsmarknadsstöd

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Stadfäst

30.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1324/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om arbetsmarknadsstöd

Stadfäst

30.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1325/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

2. Lag om ändring av lagen om arbetsmarknadsstöd

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Hakkola

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

29.10.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.11.1999 Avslutats PR 86/1999
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

19

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 25/1999 rd
Klart

07.12.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen i övrigt godkänns utan ändringar men 10 § i det första lagförslaget med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

07.12.1999

Plenarprotokoll
PR 114/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 8.12.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.12.1999 Avslutats PR 115/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.12.1999 Avslutats PR 116/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.12.1999 Avslutats PR 126/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

13

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

13.12.1999

​​​​