RP 136/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om försäkringskassor och lagen om pensionsstiftelser

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om försäkringskassor

Stadfäst

17.03.2000

Ikraftträdande

01.04.2000

Författningssamlingen
287/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

Stadfäst

17.03.2000

Ikraftträdande

01.04.2000

Författningssamlingen
288/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om försäkringskassor

2. Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Jokinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

29.10.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.11.1999 Avslutats PR 86/1999
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet, som förvaltningsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

20

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 3/2000 rd
Klart

17.02.2000

Förslag till beslut

Utskottet föreslog, att lagförslaget i övrigt godkänns enligt propositionen men 165 c § i det första lagförslaget och 132 c § i det andra lagförslaget med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

17.02.2000

Plenarprotokoll
PR 12/2000 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till följande plenum samma dag.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.02.2000 Avslutats PR 13/2000
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.02.2000 Avförts PR 14/2000
18.02.2000 Avslutats PR 16/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.02.2000 Avslutats PR 17/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

14

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

21.02.2000

​​​​