RP 136/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 2 § i sjöarbetstidslagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 1 och 2 § i sjöarbetstidslagen

Stadfäst

29.10.2004

Ikraftträdande

01.12.2004

Författningssamlingen
941/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 1 och 2 § i sjöarbetstidslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Arbetsministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Kröger

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

07.09.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.09.2004 Avslutats PR 85/2004
Beslut

Ärendet remitterades till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Betänkande

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande
AjUB 10/2004 rd
Klart

24.09.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

28.09.2004

Plenarprotokoll
PR 97/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 29.09.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
29.09.2004 Avslutats PR 98/2004
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
06.10.2004 Avslutats PR 102/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

13.10.2004

Referenser till EU-dokument