RP 139/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av en ändring av artikel 22.1 i konventionen om patentsamarbete och med förslag till lag om ändring av patentlagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av patentlagen

Stadfäst

19.11.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
990/2004
Fördragsserien
168/2004
Beslut

Godkänts

Genomförande av internationella avtal

1. Ändringen av artikel 22.1 i konventionen om patentsamarbete

Förordningen träder i kraft

01.01.2005

Författningssamlingen
1117/2004
Fördragsserien
169/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

Enda och 2:a behanldingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av patentlagen

Internationella avtal i propositionen

1. Ändringen av artikel 22.1 i konventionen om patentsamarbete

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Handels- och industriministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Tukiainen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

10.09.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.09.2004 Avslutats PR 89/2004
Beslut

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 16/2004 rd
Klart

05.10.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att riksdagen godkänner ändringen av artikel 22.1 i konventionen om patentsamarbete, som antogs i Genève den 3 oktober 2001, och att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

06.10.2004

Plenarprotokoll
PR 102/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 07.10.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.10.2004 Avslutats PR 103/2004
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Enda och andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.10.2004 Avslutats PR 106/2004
Beslut

Riksdagen godkände avtalet och lagförslaget från första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

15.10.2004