RP 139/2007 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier

Stadfäst

07.12.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1190/2007
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Hirvi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

26.10.2007

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
06.11.2007 Avslutats PR 73/2007
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

16

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 20/2007 rd
Klart

15.11.2007

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

16.11.2007

Plenarprotokoll
PR 82/2007 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 21.11.2007.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.11.2007 Avslutats PR 84/2007
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
27.11.2007 Avslutats PR 87/2007
???istuntopoytakirjan_sivu???

21

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

29.11.2007

​​​​