RP 140/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om arbetslöshetskassor och 4 och 5 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Stadfäst

03.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1047/2004
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

Stadfäst

03.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1048/2004
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Stadfäst

03.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1049/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

2. Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

3. Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Koskinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

10.09.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.09.2004 Avslutats PR 89/2004
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 24/2004 rd
Klart

21.10.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

26.10.2004

Plenarprotokoll
PR 113/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 28.10.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
28.10.2004 Avslutats PR 115/2004
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.11.2004 Avslutats PR 118/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

22.11.2004

​​​​