RP 141/2003 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 2 a § lagen om arbetslöshetskassor, ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner, 17 och 26 § lagen om vuxenutbildningsstöd, 4 och 14 § lagen om Utbildningsfonden och 9 kap. 2 § lagen om offentlig arbetskraftsservice

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Stadfäst

30.12.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
1364/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 2 a § lagen om arbetslöshetskassor

Stadfäst

30.12.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
1365/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Stadfäst

30.12.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
1366/2003
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 17 och 26 § lagen om vuxenutbildningsstöd

Stadfäst

30.12.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
1367/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om ändring av 4 och 14 § lagen om Utbildningsfonden

Stadfäst

30.12.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
1368/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

6. Lag om ändring av 9 kap. 2 § lagen om offentlig arbetskraftsservice

Stadfäst

30.12.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
1369/2003
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

2. Lag om ändring av 2 a § lagen om arbetslöshetskassor

3. Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

4. Lag om ändring av 17 och 26 § lagen om vuxenutbildningsstöd

5. Lag om ändring av 4 och 14 § lagen om Utbildningsfonden

6. Lag om ändring av 9 kap. 2 § lagen om offentlig arbetskraftsservice

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Maisonlahti

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

14.11.2003

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.11.2003 Avslutats PR 95/2003
Beslut

Ärendet remitterades till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Betänkande

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande
AjUB 8/2003 rd
Klart

05.12.2003

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 3 och 6 godkänns utan ändringar och att lagförslag 1, 2, 4 och 5 godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

09.12.2003

Plenarprotokoll
PR 108/2003 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 10.12.2003.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.12.2003 Avslutats PR 109/2003
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.12.2003 Avslutats PR 113/2003
???istuntopoytakirjan_sivu???

17

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

22.12.2003

​​​​