RP 142/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överföring av vissa kyrkliga fastigheter till den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, ortodoxa kyrkosamfundet i Finland samt deras församlingar

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om överlåtelse av vissa kyrkliga fastigheter till den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, ortodoxa kyrkosamfundet i Finland samt deras församlingar

Stadfäst

23.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1197/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om överlåtelse av vissa kyrkliga fastigheter till den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, ortodoxa kyrkosamfundet i Finland samt deras församlingar

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Undervisningsministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Lybeck

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

09.11.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.11.1999 Avslutats PR 88/1999
Beslut

Ärendet remitterades till statsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

15

Utskottsbehandling

Statsutskottet

Betänkande

Statsutskottets betänkande
StaUB 29/1999 rd
Klart

02.12.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

02.12.1999

Plenarprotokoll
PR 105/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 4.12.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.12.1999 Avslutats PR 108/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.12.1999 Avslutats PR 109/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.1999 Avförts PR 110/1999
07.12.1999 Avslutats PR 114/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

13

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

07.12.1999

​​​​