RP 145/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsrådet

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om statsrådet

Stadfäst

18.02.2000

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
145/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om statsrådet

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Statsrådets kansli

Föredragande

Regeringsrådet Salo

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

12.11.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.11.1999 Avslutats PR 90/1999
Beslut

Ärendet remitterades till grundlagsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

13

Utskottsbehandling

Grundlagsutskottet

Betänkande

Grundlagsutskottets betänkande
GrUB 12/1999 rd
Klart

15.12.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog, att lagförslaget godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

17.12.1999

Plenarprotokoll
PR 131/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 8.2.2000.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.02.2000 Avslutats PR 3/2000
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.02.2000 Avslutats PR 4/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.02.2000 Avslutats PR 8/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

15.02.2000

​​​​