RP 148/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelser i vilka hänvisas till grundlagarna

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 1 kap. 14 § lagen om rättegång i brottmål

Stadfäst

23.12.1999

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
1250/1999
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 2 och 21 § universitetslagen

Stadfäst

23.12.1999

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
1251/1999
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet

Stadfäst

23.12.1999

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
1252/1999
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 7 § lagen om förvaltningen av utrikeshandeln samt om kontroll- och skyddsåtgärder i vissa fall

Stadfäst

23.12.1999

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
1253/1999
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 3 och 5 § lagen om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd

Stadfäst

23.12.1999

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
1254/1999
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 6 § lagen om riksdagens tjänstemän

Stadfäst

23.12.1999

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
1255/1999
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 4 § lagen om Finlands Banks tjänstemän

Stadfäst

23.12.1999

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
1256/1999
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 1 § lagen om sammankomster

Stadfäst

23.12.1999

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
1257/1999
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av vallagen

Stadfäst

23.12.1999

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
1258/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 1 kap. 14 § lagen om rättegång i brottmål

2. Lag om ändring av 2 och 21 § universitetslagen

3. Lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet

4. Lag om ändring av 7 § lagen om förvaltningen av utrikeshandeln samt om kontroll- och skyddsåtgärder i vissa fall

5. Lag om ändring av 3 och 5 § lagen om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd

6. Lag om ändring av 6 § lagen om riksdagens tjänstemän

7. Lag om ändring av 4 § lagen om Finlands Banks tjänstemän

8. Lag om ändring av 1 § lagen om sammankomster

9. Lag om ändring av vallagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsdirektör Niemivuo

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

12.11.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.11.1999 Avslutats PR 90/1999
Beslut

Ärendet remitterades till grundlagsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

16

Utskottsbehandling

Grundlagsutskottet

Betänkande

Grundlagsutskottets betänkande
GrUB 7/1999 rd
Klart

30.11.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

30.11.1999

Plenarprotokoll
PR 100/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till följande plenum samma dag.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.11.1999 Avslutats PR 101/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.12.1999 Avslutats PR 102/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.12.1999 Avslutats PR 108/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

22

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

04.12.1999

​​​​