Riksdagsärenden RP 148/2008

RP 148/2008 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport, av 4 § i lagen om sjömanspensioner och av sjöarbetstidslagen

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

15.09.2009

Författningssamlingen
967/2008
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 4 § i lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

15.09.2009

Författningssamlingen
968/2008
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av sjöarbetstidslagen

Stadfäst

19.12.2008

Ikraftträdande

15.12.2009

Författningssamlingen
969/2008
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport

2. Lag om ändring av 4 § i lagen om sjömanspensioner

3. Lag om ändring av sjöarbetstidslagen

Lämnats till riksdagen

Datum

03.10.2008

Ministerium

Kommunikationsministeriet

Föredragande

Sjöfartsrådet Salminen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

03.10.2008

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
08.10.2008 Avslutats PR 88/2008 6
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kommunikationsutskottet

Betänkande

Kommunikationsutskottets betänkande
KoUB 13/2008 rd
Klart

24.10.2008

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

24.10.2008

Plenarprotokoll
PR 99/2008 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.11.2008.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
04.11.2008 Avslutats PR 100/2008 10
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.11.2008 Avslutats PR 104/2008 14
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

25.11.2008