RP 15/2002 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet

Stadfäst

28.06.2002

Ikraftträdande

01.09.2002

Författningssamlingen
561/2002
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Kommunikationsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Pennanen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

08.03.2002

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.03.2002 Avslutats PR 24/2002
Beslut

Ärendet remitterades till trafikutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Utskottsbehandling

Trafikutskottet

Betänkande

Trafikutskottets betänkande
TrUB 6/2002 rd
Klart

14.05.2002

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

24.05.2002

Plenarprotokoll
PR 66/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 28.05.2002.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
28.05.2002 Avslutats PR 67/2002
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
31.05.2002 Avslutats PR 71/2002
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

20.06.2002

Referenser till EU-dokument

​​​​