RP 150/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av företagsverksamhet

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om stödjande av företagsverksamhet

Stadfäst

15.12.2000

Ikraftträdande

01.01.2001

Författningssamlingen
1068/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om stödjande av företagsverksamhet

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Handels- och industriministeriet

Föredragande

Industrirådet Vesa

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

12.11.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.11.1999 Avslutats PR 90/1999
Beslut

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet, som förvaltningsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

18

Utskottsbehandling

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 25/2000 rd
Klart

07.11.2000

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

09.11.2000

Plenarprotokoll
PR 135/2000 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 14.11.2000.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.11.2000 Avslutats PR 137/2000 3-8
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.11.2000 Avslutats PR 141/2000 1, 2
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

17.11.2000

​​​​