RP 150/2000 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vuxenutbildningsstöd och lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om vuxenutbildningsstöd

Stadfäst

28.12.2000

Ikraftträdande

01.01.2001

Författningssamlingen
1276/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om studiestöd

Stadfäst

28.12.2000

Ikraftträdande

01.01.2001

Författningssamlingen
1277/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av lagen om utbildnings- och avgångsbidragsfonden

Stadfäst

28.12.2000

Ikraftträdande

01.01.2001

Författningssamlingen
1278/2000
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 7 f § lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

28.12.2000

Ikraftträdande

01.01.2001

Författningssamlingen
1279/2000
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 1 och 2 § lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Stadfäst

28.12.2000

Ikraftträdande

01.01.2001

Författningssamlingen
1280/2000
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om vuxenutbildningsstöd

2. Lag om ändring av lagen om studiestöd

3. Lag om ändring av lagen om utbildnings- och avgångsbidragsfonden

4. Lag om ändring av 7 f § lagen om pension för arbetstagare

5. Lag om ändring av 1 och 2 § lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Hakkola

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

06.10.2000

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.10.2000 Avslutats PR 117/2000
Beslut

Ärendet remitterades till arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet, som kulturutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Utskottsbehandling

Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet

Betänkande

Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottets betänkande
ApUB 11/2000 rd
Klart

29.11.2000

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen 3-5 godkänns utan ändringar, att lagförslagen 1 och 2 godkänns med ändringar och att två uttalanden godkänns.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

29.11.2000

Plenarprotokoll
PR 148/2000 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 30.11.2000.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.11.2000 Avslutats PR 150/2000
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.12.2000 Avförts PR 154/2000
04.12.2000 Avslutats PR 155/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

24

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

04.12.2000

​​​​