RP 151/2000 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om tillsynen över verkställigheten av arbetslöshetsförmåner

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Stadfäst

03.11.2000

Ikraftträdande

01.03.2001

Författningssamlingen
912/2000
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

Stadfäst

03.11.2000

Ikraftträdande

01.03.2001

Författningssamlingen
913/2000
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 2 § lagen om utbildnings- och avgångsbidragsfonden

Stadfäst

03.11.2000

Ikraftträdande

01.03.2001

Författningssamlingen
914/2000
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av lagen om Försäkringsinspektionen

Stadfäst

03.11.2000

Ikraftträdande

01.03.2001

Författningssamlingen
915/2000
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av lagen om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen

Stadfäst

03.11.2000

Ikraftträdande

01.03.2001

Författningssamlingen
916/2000
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 10 och 11 § lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Stadfäst

03.11.2000

Ikraftträdande

01.03.2001

Författningssamlingen
917/2000
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

2. Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

3. Lag om ändring av 2 § lagen om utbildnings- och avgångsbidragsfonden

4. Lag om ändring av lagen om Försäkringsinspektionen

5. Lag om ändring av lagen om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen

6. Lag om ändring av 10 och 11 § lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Hakkola

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

06.10.2000

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.10.2000 Avslutats PR 117/2000
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 24/2000 rd
Klart

11.10.2000

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

11.10.2000

Plenarprotokoll
PR 118/2000 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 12.10.2000.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.10.2000 Avslutats PR 120/2000
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.10.2000 Avslutats PR 122/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

11

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

17.10.2000

​​​​