RP 151/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2005

1. Statsbudgeten för 2005

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1256/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Statsbudgeten för 2005

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Avdelningschef Sukselainen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

14.09.2004

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 41/2004 rd
Klart

14.12.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att förslaget till statsbudget för 2005 godkänns i enlighet med propositionen och de kompletterande propositionerna med ovan nämnda ändringar, att ovan föreslagna uttalandena 1-8 godkänns, att budgetmotion BM 63, 64, 294, 501, 755, 857 och 1068/2004 rd godkänns, att budgetmotion BM 1-62, 65-293, 295-500, 502-754, 756-856, 858-1067 och 1069/2004 rd förkastas och att budgeten tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Reservationer

I betänkandet ingår 4 reservationer

Utlåtanden

Kommunikationsutskottets utlåtande
KoUU 14/2004 rd
Klart

12.10.2004

Ekonomiutskottets utlåtande
EkUU 23/2004 rd
Klart

14.10.2004

Jord- och skogsbruksutskottets utlåtande
JsUU 16/2004 rd
Klart

14.10.2004

Utrikesutskottets utlåtande
UtUU 3/2004 rd
Klart

14.10.2004

Lagutskottets utlåtande
LaUU 18/2004 rd
Klart

15.10.2004

Framtidsutskottets utlåtande
FrUU 3/2004 rd
Klart

15.10.2004

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 15/2004 rd
Klart

15.10.2004

Försvarsutskottets utlåtande
FsUU 4/2004 rd
Klart

15.10.2004

Miljöutskottets utlåtande
MiUU 23/2004 rd
Klart

15.10.2004

Kulturutskottets utlåtande
KuUU 9/2004 rd
Klart

15.10.2004

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 24/2004 rd
Klart

15.10.2004

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår en avvikande mening

Social- och hälsovårdsutskottets utlåtande
ShUU 13/2004 rd
Klart

14.10.2004

Avvikande meningar

I utlåtandet ingår 2 avvikande meningar

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

15.12.2004

Plenarprotokoll
PR 140/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 16.12.2004.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.12.2004 Avbrutits PR 141/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Obs!

Allmänna debatten har avslutats.

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.12.2004 Avbrutits PR 142/2004 1-8
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Obs!

Huvudtitlarna 21-24: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.
Huvudtitlarna 25-28: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits.

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.12.2004 Avbrutits PR 144/2004 22-65
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Obs!

Huvudtitlarna 25-28: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.
Huvudtitlarna 29-32: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits.

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
22.12.2004 Avslutats PR 145/2004 1-367
Förtroendeomröstning Plenarprotokoll
PR 145/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Utskottets betänkande godkändes.

Obs!

Huvudtitlarna 29-32: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.
Huvudtitlarna 33-35: allmänna debatten har avslutats; godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.
Huvudtitel 36: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.
Avdelningarna 11-13 och 15: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.
Detaljmotiveringen och allmänna motiveringen har godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.

Riksdagens skrivelse

Datum

23.12.2004

Skrivelse
RSk 33/2004 rd

Andra samtidigt behandlade ärenden

Ämnesord

​​​​