RP 151/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och en lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Stadfäst

12.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1048/2014
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Stadfäst

12.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1049/2014
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av en lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Stadfäst

12.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1050/2014
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

2. Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

3. Lag om ändring av en lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Salo

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

16.09.2014

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.09.2014 Avförts PR 81/2014
17.09.2014 Avförts PR 82/2014
18.09.2014 Avförts PR 83/2014
19.09.2014 Avslutats PR 84/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

33

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 14/2014 rd
Klart

23.10.2014

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslagen utan ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

07.11.2014

Plenarprotokoll
PR 109/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.11.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.11.2014 Avbrutits PR 110/2014
14.11.2014 Avslutats PR 113/2014 1
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.11.2014 Avbrutits PR 115/2014
21.11.2014 Avslutats PR 117/2014 8
???istuntopoytakirjan_sivu???

21

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

26.11.2014

​​​​