RP 152/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln samt med förslag till lag om ändring av 34 kap. strafflagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 34 kap. strafflagen

Stadfäst

07.04.2000

Ikraftträdande

15.04.2000

Författningssamlingen
343/2000
Beslut

Godkänts

Genomförande av internationella avtal

1. Protokoll om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna kontinentalsockeln

Förordningen träder i kraft

27.07.2000

Författningssamlingen
536/2000
Fördragsserien
44/2000
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

Enda och 2:a behanldingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 34 kap. strafflagen

Internationella avtal i propositionen

1. Protokoll om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna kontinentalsockeln

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Utrikesministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Wrede

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

26.11.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.11.1999 Avslutats PR 100/1999
Beslut

Ärendet remitterades till lagutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

14

Utskottsbehandling

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 3/2000 rd
Klart

18.02.2000

Förslag till beslut

Utskottet föreslog, att riksdagen godkänner de bestämmelser som kräver riksdagens samtycke i det i Rom den 10 mars 1988 ingångna protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln och att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

29.02.2000

Plenarprotokoll
PR 23/2000 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 3.3.2000.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.03.2000 Avslutats PR 26/2000
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Enda och andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.03.2000 Avslutats PR 28/2000
Beslut

Riksdagen godkände dels den första klämmen i utskottets betänkande innehållande ett förslag till godkännande av de bestämmelser i avtalet som kräver riksdagens samtycke, dels det i första behandlingen beslutade lagförslaget.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

08.03.2000

​​​​