RP 152/2000 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 24 § lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 24 § lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Stadfäst

15.12.2000

Ikraftträdande

20.12.2000

Författningssamlingen
1069/2000
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 24 § lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Hakkola

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

06.10.2000

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.10.2000 Avslutats PR 117/2000
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 30/2000 rd
Klart

23.11.2000

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

23.11.2000

Plenarprotokoll
PR 145/2000 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 24.11.2000.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
24.11.2000 Avslutats PR 146/2000
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
28.11.2000 Avslutats PR 147/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

19

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

28.11.2000

​​​​