RP 153/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektronisk kommunikation i förvaltningsärenden

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om elektronisk kommunikation i förvaltningsärenden

Stadfäst

30.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1318/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om elektronisk kommunikation i förvaltningsärenden

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsdirektör Törnqvist

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

26.11.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.11.1999 Avslutats PR 100/1999
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

15

Utskottsbehandling

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 10/1999 rd
Klart

07.12.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget i övrigt godkänns i enlighet med propositionen utom att 5, 6, 22, 33, 34 och 40 § godkänns med ändringar och att riksdagen godkänner två uttalanden.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

07.12.1999

Plenarprotokoll
PR 114/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 8.12.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.12.1999 Avslutats PR 115/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.12.1999 Avslutats PR 116/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.12.1999 Avslutats PR 126/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

13.12.1999

​​​​