RP 154/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 37 kap. 12 § strafflagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 37 kap. 12 § strafflagen

Stadfäst

17.03.2000

Ikraftträdande

01.04.2000

Författningssamlingen
298/2000
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 37 kap. 12 § strafflagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsdirektör Törnqvist

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

26.11.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.11.1999 Avslutats PR 100/1999
Beslut

Ärendet remitterades till lagutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

16

Utskottsbehandling

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 2/2000 rd
Klart

17.02.2000

Förslag till beslut

Utskottet föreslog, att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

17.02.2000

Plenarprotokoll
PR 12/2000 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till följande plenum samma dag.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.02.2000 Avslutats PR 13/2000
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.02.2000 Avförts PR 14/2000
18.02.2000 Avslutats PR 16/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.02.2000 Avslutats PR 17/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

21.02.2000

​​​​