Riksdagsärenden RP 154/2005

RP 154/2005 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om en utvidgning av uppgifterna för Rättsskyddscentralen för hälsovården

(Förslag till budgetlag)

Beslut

1. Lag om ändring av 1 § i lagen om rättsskyddscentralen för hälsovården

Stadfäst

29.12.2005

Ikraftträdande

01.09.2006

Författningssamlingen
1253/2005
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av folkhälsolagen

Stadfäst

29.12.2005

Ikraftträdande

01.09.2006

Författningssamlingen
1254/2005
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 24 § i lagen om företagshälsovård

Stadfäst

29.12.2005

Ikraftträdande

01.09.2006

Författningssamlingen
1255/2005
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

Stadfäst

29.12.2005

Ikraftträdande

01.09.2006

Författningssamlingen
1256/2005
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av mentalvårdslagen

Stadfäst

29.12.2005

Ikraftträdande

01.09.2006

Författningssamlingen
1257/2005
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av lagen om privat hälso- och sjukvård

Stadfäst

29.12.2005

Ikraftträdande

01.09.2006

Författningssamlingen
1258/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

7. Lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Stadfäst

29.12.2005

Ikraftträdande

01.09.2006

Författningssamlingen
1259/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

8. Lag om upphävande av 35 och 36 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

Stadfäst

29.12.2005

Ikraftträdande

01.09.2006

Författningssamlingen
1260/2005
Beslut

Godkänts

9. Lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Stadfäst

29.12.2005

Ikraftträdande

01.09.2006

Författningssamlingen
1261/2005
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 1 § i lagen om rättsskyddscentralen för hälsovården

2. Lag om ändring av folkhälsolagen

3. Lag om ändring av 24 § i lagen om företagshälsovård

4. Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

5. Lag om ändring av mentalvårdslagen

6. Lag om ändring av lagen om privat hälso- och sjukvård

7. Lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

8. Lag om upphävande av 35 och 36 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

9. Lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Lämnats till riksdagen

Datum

07.10.2005

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Järvinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

07.10.2005

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.10.2005 Avslutats PR 103/2005 8
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 19/2005 rd
Klart

08.11.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 1-5 samt 8 och 9 godkänns utan ändringar och att lagförslag 6 och 7 godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

08.11.2005

Plenarprotokoll
PR 115/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 09.11.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
09.11.2005 Avslutats PR 116/2005 2
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
15.11.2005 Avslutats PR 119/2005 8
Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

02.12.2005

​​​​​​​