RP 154/2009 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare, 114 och 115 § i lagen om pension för lantbruksföretagare samt 1 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Stadfäst

04.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1003/2009
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 114 och 115 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

04.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1004/2009
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 1 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

04.12.2009

Ikraftträdande

01.01.2010

Författningssamlingen
1005/2009
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

2. Lag om ändring av 114 och 115 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

3. Lag om ändring av 1 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Pekkarinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

15.09.2009

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.09.2009 Avförts PR 77/2009
17.09.2009 Avförts PR 78/2009
18.09.2009 Avslutats PR 79/2009
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debattreferens
???istuntopoytakirjan_sivu???

28

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 39/2009 rd
Klart

06.11.2009

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.11.2009

Plenarprotokoll
PR 103/2009 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.11.2009.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.11.2009 Avslutats PR 104/2009
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.11.2009 Avslutats PR 107/2009
???istuntopoytakirjan_sivu???

26

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

25.11.2009

​​​​