RP 155/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 4 § länsstyrelselagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 2 och 4 § länsstyrelselagen

Stadfäst

07.04.2000

Ikraftträdande

15.04.2000

Författningssamlingen
348/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 2 och 4 § länsstyrelselagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Hyvönen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

26.11.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.11.1999 Avslutats PR 100/1999
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

17

Utskottsbehandling

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 8/2000 rd
Klart

10.03.2000

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget i övrigt godkänns i enlighet med propositionen men 4 § godkänns ändrad.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

15.03.2000

Plenarprotokoll
PR 32/2000 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 17.3.2000.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.03.2000 Avförts PR 34/2000
23.03.2000 Avslutats PR 38/2000
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
28.03.2000 Avslutats PR 40/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

28.03.2000

​​​​