RP 155/2007 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition (RP 83/2007 rd) med förslag till lagar om ändring av 27 § i lagen om statsandelar till kommunerna, 18 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården samt 9 och 28 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 18 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

Stadfäst

21.12.2007

Ikraftträdande

01.01.2008

Författningssamlingen
1377/2007
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 18 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Sulonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

23.11.2007

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
27.11.2007 Avslutats PR 87/2007
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 13/2007 rd
Klart

30.11.2007

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 1 och 3 i proposition RP 83/2007 rd och lagförslaget i proposition RP 155/2007 rd (lagförslag 2) godkänns utan ändringar och att lagförslag 2 i proposition RP 83/2007 rd avslås.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

30.11.2007

Plenarprotokoll
PR 90/2007 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 03.12.2007.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.12.2007 Avbrutits PR 91/2007
04.12.2007 Avslutats PR 92/2007 19-20
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.12.2007 Avbrutits PR 95/2007
12.12.2007 Avslutats PR 96/2007 2
???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Kombinerad behandling

RP 83/2007 rd

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

14.12.2007

​​​​