RP 156/2007 rd

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2007 (RP 131/2007 rd)

(En fjärde tilläggsbudget för 2007, komplettering)

1. IV tilläggsbudgeten för 2007

Ikraftträdande

10.12.2007

Författningssamlingen
1121/2007
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. IV tilläggsbudgeten för 2007

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Budgetchef Mäkinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

23.11.2007

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
27.11.2007 Avslutats PR 87/2007
Beslut

Ärendet remitterades till finansutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 22/2007 rd
Klart

29.11.2007

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att förslaget till en fjärde tilläggsbudget för 2007 godkänns i enlighet med propositionen och den kompletterande propositionen med ovan relaterade ändringar, att tilläggsbudgetmotionerna TBM 24-40/2007 rd förkastas och att tilläggsbudgeten tillämpas från den 10 december 2007.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

30.11.2007

Plenarprotokoll
PR 90/2007 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 03.12.2007.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.12.2007 Avbrutits PR 91/2007
04.12.2007 Avslutats PR 92/2007 1-17
???istuntopoytakirjan_sivu???

15

Beslut

Utskottets betänkande godkändes.

Kombinerad behandling

RP 131/2007 rd

Riksdagens skrivelse

Datum

05.12.2007

Skrivelse
RSk 24/2007 rd

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​